หัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตคู่เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น

คนเราแต่ละคนนั้นมีลักษณะนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน
มาจากการเลี้ยงดูและพื้นฐานครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน เมื่อคนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว
ความแตกต่างเหล่านั้นคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวนั้นกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นหรือร้าวฉานได้
วันนี้ขอแนะนำ หัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตคู่เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
การใช้ชีวิตคู่ สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อใจให้กับคู่ครอง
หากขาดสิ่งนี้ไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้น มั่นใจได้เลยว่าคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน
ต่อมาคือ การรู้จักข่มใจตัวเอง ไม่ให้หลงใหลไปกับกิเลสและอบายมุขต่างๆ ได้ง่าย
ซึ่งถ้าเผลอทำตามใจตัวเองเกินขอบเขต เช่น เพื่อนฝูงชวนไปสังสรร ต้องกลับบ้านดึก
ทำให้คนที่บ้านเป็นห่วง จนบางครั้งต้องโกหกว่ามีโอที แบบนี้ ก็จะขัดกับทั้งหลักข้อที่หนึ่งและข้อนี้ด้วย
ซึ่งการโกหกนั้นนอกจากจะทำให้ตัวเองไม่สบายใจแล้ว เมื่อโดนจับได้ก็จะทำให้คู่ครองขาดความไว้ใจ
และเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องทำงานล่วงเวลาเข้าจริงๆ คนที่บ้านก็จะไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริง
ทำให้เกิดความแตกแยกบานปลายขึ้นอีก
เมื่อรู้จักรักษาใจตัวเองแล้ว ยังต้องรู้จักอดทน อดกลั้น
ทั้งต่อการกระทำและคำพูดของอีกฝ่ายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มากระทบต่ออารมณ์มากๆ จงกลับไปทำตามข้อ 2 คือต้องข่มใจให้เป็นปกติ
ทำใจให้สงบ หาที่ระบายออกทางอื่น เช่น ออกจากสภาพนั้นไปก่อน
ค่อยหาโอกาสมาปรับความเข้าใจกัน หรือเล่นเกมสนุกๆ คลายเครียดก่อน กับ W88 ทั้งนี้ ทั้งนั้น
ทั้งสองฝ่ายต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันก่อน ปัญหาการใช้อารมณ์และถ้อยคำรุนแรงก็จะไม่เกิดขึ้น
สิ่งสำคัญข้อสุดท้าย คือการรู้จักเสียสละ ไม่ว่าจะเสียสละความสุขของตัวเอง
หรือสละความเห็นแก่ตัวออกไป เนื่องจากการใช้ชีวิตคู่ บางครั้งต้องฝืนใจตัวเองทำในสิ่งที่ไม่ชอบ
ไม่ถนัด เพื่อที่อีกฝ่ายจะได้รู้สึกดีหรือมีความสุขมากขึ้น เช่น ตัวเองชอบไปเที่ยวภูเขา แต่อีกคนชอบทะเล
หรือตัวเองชอบกินเผ็ดแต่อีกคนกินไม่ได้ เวลาวางแผนจะไปเที่ยวหรือหาร้านอาหาร
ก็ต้องคำนึงถึงอีกฝ่าย ซึ่งการเสียสละนั้นยังรวมถึงการสละเวลาของตัวเอง
เพื่อทำความเข้าใจตัวตนและเหตุผลของอีกฝ่ายด้วย
เมื่อทำได้ตามนี้ทั้งหมด ครอบครัวที่อบอุ่นจะไปไหนได้ล่ะ แถมได้เป็นตัวอย่างที่ดี
ส่งต่อหลักการดำเนินชีวิตที่ดี แก่รุ่นลูกต่อไปอีกทอดหนึ่งด้วย